Telefoon: 0570 – 613287

St. Jansstraat 6

7411 KD Deventer

Routebeschrijving

Parkeren

Belangrijk: In verband met de Deventer Zomer Kermis zijn de parkeerplaatsen op het Grote Kerkhof helaas niet beschikbaar van tot 4 t/m 13 juni!

Voor patiënten die met de auto komen zijn er drie mogelijkheden om te parkeren:

1 Grote Kerkhof = nummer parkeermeter ( voor Parkline ) :
2 Parkeergarage Wilhelminabrug
3 Parkeren op de Worp

1 Parkeren Grote Kerkhof

Toen de praktijk in 2004 naar de St. Jansstraat 6 verhuisde, was er genoeg parkeerruimte op het Grote Kerkhof.
Die ruimte is door de Gemeente Deventer de afgelopen jaren aardig gereduceerd. Er is besloten dat het grootste deel van het oude stadhuis (uitgezonderd het fraaie oude gedeelte) wordt afgebroken ten gunste van nieuwbouw.

Praktisch gesproken heeft dit geresulteerd in een duidelijk minder groot aantal “vrije” parkeerplaatsen. Die zijn opgeofferd voor belanghebbende parkeerplaatsen, oftewel voor bewoners met een vergunning. Voor bezoekers zijn er daarom minder parkeerplaatsen over.

De zuil om te betalen staat vlak naast de kerk. Deze zuil wordt nogal eens verplaatst in verband met de vele evenementen, waarvoor het plein wordt ontruimd (Kermis, Deventer op Stelten etc). Mogelijk daardoor is hij nogal eens defect. Plak dan een briefje op uw auto.

De praktijk is gelegen in een steegje met een klein pleintje. Het bestrate gedeelte is gemeentegrond. Hierop mag niet worden geparkeerd. Het betonnen gedeelte is van de Stichting Bergkwartier, hierop zijn drie parkeerplaatsen gerealiseerd. Op twee hiervan mogen patiënten van de praktijk (gratis) parkeren. Deze plaatsen zijn aangegeven met een bord ‘gereserveerd voor praktijk’.
Deze mogelijkheid is eigenlijk alleen geschikt voor patiënten met een kleinere auto. De steeg is niet erg breed en heeft natuurstenen stoepen met scherpe randen. Soms is het wat vol, en is keren moeilijk. Niettemin, als het plein al vol is, valt het altijd te proberen om hier uw auto te parkeren.

2- Parkeergarage Brink (voorheen genaamd Parkeergarage Wilhelminabrug)

3- Parkeren op de Worp

Patienten die van de overkant van de ijssel aan komen rijden, gebruiken vaak de (gratis) parkeerplaatsen op de Worp bij het IJsselhotel.
Vandaar ga je met het pontje naar de overkant, (retourticket E 1,60)
De praktijk ligt aan het 2e steegje rechts na het 2e zebrapad.