Telefoon: 0570 – 613287

St. Jansstraat 6

7411 KD Deventer

Routebeschrijving

jan 1

Naamswijziging Orthomanuele Geneeskunde, soms problemen met vergoedingen

In 2016 heeft de beroepsvereniging van Artsen OrthoManuele Geneeskunde besloten zijn naam te wijzigen naar Musculoskeletale Geneeskunde.
De nieuwe naam is wat internationaler, maar, eerijk gezegd, het bekt niet echt lekker en ik moet er nog behoorlijk aan wennen.
Ik heb de naam nog niet aangepast op het briefpapier of de kwitanties, maar dat zal geleidelijk in de loop van 2018/2019 wel moeten gebeuren.

Hoe dan ook, het blijkt dat niet alleen ik, maar ook enkele zorgverzekeraars er moeite mee hebben. Met name Menzis.
Hieronder wordt aangegeven hoe dit op te lossen valt.

Overigens : de therapie zelf is qua inhoud niet veranderd!

================================================

De naamswijziging van Orthomanuele Geneeskunde naar Musculoskeletale Geneeskunde levert bij sommige zorgverzekeraars problemen op. In 2018 blijft daarom op de nota’s en kwitanties staan: “Consult Orthomanuele Geneeskunde, uitgevoerd door een MSK arts.”

Hierover is meer te lezen op de volgende site:

https://www.nvamg.nl/vergoedingen-door-zorgverzekeraars-0

Voor uw gemak is de tekst van deze site hieronder gekopieerd.

================================================

Vergoedingen door zorgverzekeraars

De afgelopen weken kregen we behoorlijk wat reacties betreffende zorgverzekeraars die in verwarring zijn geraakt van onze naamswijziging. Van een aantal zorgverzekeraars hebben wij reacties gekregen dat de naamswijziging van de NVAMG/RAMG geaccepteerd is maar dat het probleem veel meer zit in de omschrijving van het product. Met name de VGZ* en Menzis zijn van mening dat een consult msk-geneeskunde niet voor vergoeding in aanmerking komt omdat het een te breed/algemeen begrip is en daar van alles onder kan vallen. Zij vrezen dat daar dan ook zorg onder valt welke thuis hoort in de basiszorg en dat er sprake is van een “onrechtmatige” verschuiving van zorg naar het aanvullende pakket.
Overleg met VGZ leerde dat men nu niet van dit standpunt af te brengen is. Zolang de MSK-Geneeskunde door de KNMG niet erkend is zullen wij deze discussie moeilijk winnen.

Voor 2017 zullen we pragmatisch moeten zijn en we zullen moeten accepteren dat we op onze nota’s vermelden:

Consult (ortho)manuele geneeskunde door MSK-arts

In de komende periode zullen we de gesprekken met de betreffende zorgverzekeraars intensiveren om voor 2019 een passender oplossing te vinden.